Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Pracownia plastyczna

Galeria


Działalność plastyczna dziecka upośledzonego umysłowo jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego i w sposób istotny wpływa na usprawnianie układu nerwowego. W procesie twórczym angażują się wszystkie sfery psychiki dziecka uczestniczą wszystkie receptory (wzrok, dotyk, słuch itp.), aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne oraz wolicjonalne.

Podczas zajęć plastycznych kształtuje się stosunek do świata: poznawczy, emocjonalny, kreacyjny. Dziecięca działalność plastyczna tak jest kierowana, aby nie zniszczyła "chęci tworzenia". Dbamy, aby na lekcjach plastyki dzieci pracowały stosując ciekawe techniki plastyczne, dostosowane do ich możliwości intelektualnych i motorycznych.Wybrane techniki plastyczne

  • Rysowanie ołówkiem. Do rysowania odręcznego najczęściej używa się ołówków miękkich. Rysowanie ołówkiem jest techniką najbardziej powszechną, dostępną w każdych niemal warunkach i pomimo pozornej łatwości jedną z najtrudniejszych do uzyskania efektu plastycznego.
  • Rysowanie "mokre na mokrym". Arkusz papieru rysunkowego zwilżamy wodą przy pomocy gąbki lub szerokiego pędzla. Na zwilżonym papierze rysujemy patykiem lub pędzlem zamoczonym w tuszu, atramencie, farbie akwarelowej, plakatowej lub temperze. Rysować trzeba szybko i pewnie. 
  • Wydrapywanka kolorowa. Arkusz brystolu zamalowujemy farbami akwarelowymi, np. w nieregularne pasy lub plamy, zależnie od potrzeby przyszłej kompozycji. Gdy pomalowany brystol jest zupełnie suchy, pocieramy całą jego powierzchnię świecą. Po zakończeniu tej czynności malujemy całą powierzchnię papieru czarnym tuszem. Na zupełnie wyschniętym papierze można teraz wydrapywać różne wzory.
  • Malowanie akwarelą. Akwarela jest techniką malarską niekryjącą. Farba tworzy przezroczystą warstwę, przez którą przebija kolor podłoża, trzeba więc kłaść farby ciemne na jasne. Jako biel służy białe podłoże (papier),w odpowiednich miejscach odsłonięte lub prześwitujące. 
  • Wydzieranka z gazety. Do tego celu używamy gazet z ilustracjami. Wydzierane palcami kształty czy części kształtów różnicujemy walorowo. Mamy do dyspozycji jaśniejszy papier zadrukowany czcionkami i mocniejszy w walorze, ciemniejszy lub czasami prawie czarny w miejscach, gdzie są ilustracje. Używając jako mocniejszych walorów ilustracji należy je układać w kompozycji "do góry nogami", aby były nieczytelne.
  • Wyklejanka z wyciętych pasków papieru. Miękki kolorowy papier (np. bibułkę) nacinamy z jednej strony nożyczkami i przyklejamy na ciemnym papierze, aby zrobić np. kudłate zwierzę.
Zajęcia prowadzi mgr Anna Duda - Kras

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL