Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Zajęcia usprawniające

Zajęcia w nowych pracowniach ->->-> GALERIA


Usprawnianie technik szkolnych ->->-> GALERIA
O zajęciach usprawniających
kilka słów ...

Nasi uczniowie to dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz autyzmem. Upośledzeniu umysłowemu towarzyszą mniejsze lub większe zaburzenia funkcji rozwojowych. Jedne dzieci mają dobrą percepcję słuchową, inne wzrokową. Większość ma problemy z koordynacją wzrokowo - ruchową. Mamy dzieci, które potrafią wytrwale ćwiczyć i takie, u których uwaga jest bardzo rozproszona i trzeba wiele wysiłku, aby je skoncentrować na określonej czynności. Dlatego szkoła specjalna przywiązuje tak dużo uwagi do indywidualizacji pracy. Tej indywidualizacji sprzyja znaczna liczba godzin przeznaczonych na zajęcia usprawniające.

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL