Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Szkoła Przysposabiająca do Pracy


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 8


tel.: 12 656 13 56 


Szkoła w cyklu 3-letnim wszechstronnie przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w życiu, zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka.
Prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:
  • Funkcjonowanie w środowisku
  • Wychowanie fizyczne
  • Przysposobienie do pracy zawodowej
  • Zajęcia usprawniające
  • Zajęcia sportowe
  • Zajęcia plastyczne

Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni oraz biblioteki szkolnej.

Na wszystkich etapach uczniowie objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
W ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych prowadzona jest terapia metodą Tomatisa.


Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a po lekcjach przebywać w Internacie, lub Półinternacie.
Uczniowie chętnie biorą udział w wycieczkach.

Zajęcia dodatkowe:
Na terenie szkoły prowadzi działalność Sklepik Grosik, czynny w czasie przerw śródlekcyjnych.(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL